Brev från Suisse;

Madame,

Nous avons bien recu votre de prestations par l'intermediaire de la Försäkringskassan. Datee du 31.07.2009. Afin de pouvoir exminer cette demande sur la base de la legislation suisse, nous vous prions de bein vouloir nous fournir les documents et renseignments suivants :

- copie complete du livret de famille tenu a jour mentionnant tous les enfants
- certificat de paternite pour vos enfants, Elma et Hilma
- Documents prouvant le statu d'enfant recueilli ou adopte

Nous vous presentons, Madame, nos salutations distinguees.

Division AVS
Fru,

Vi har fått dina förmåner via Försäkringskassan. Datum 31.07.2009. För att exminer denna begäran på grund av den schweiziska lagstiftningen, snälla låt oss bein tillhandahålla handlingar och upplysningar, vänligen kontakta följande:

- Fullborda kopia av familjen hölls i dagarna en lista över alla de barn
- Intyg om faderskap för dina barn, Elma och Hilma
- Handlingar som visar status för fosterbarn eller antas

Vi presenterar för er, fru, vår framstående hälsningar.

Seniorer DivisionDet hela handlar naturligtvis om Magnus död och att han har barn, kan inte mycket franska men google översätter ganska bra...

Jag antar att jag måste skicka lite mer till dem...
Elma är Emma.
Får nog be försäkringskassan om hjälp, vet inte riktigt vad de vill ha!

RSS 2.0